Vi søker sakkyndige spesialister

6. desember 2016

Vi kunngjør nå avtaler om kjøp av spesialisttjenester i flere medisinske spesialiteter.