NPEs rapport for de regionale helseforetakene: 3,4 milliarder kroner i erstatning utbetalt de siste fem årene

13. juni 2016

I perioden 2011-2015 har NPE mottatt 16 838 krav om erstatning, 5308 erstatningssøkere har fått medhold og 3,4 milliarder kroner er utbetalt i erstatning til pasienter og pårørende innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde. Dette viser NPEs nye statistikkrapport for erstatningssaker knyttet til de regionale helseforetakene.