Endring i skadeserstatningsloven: slutt på terminvis utbetaling av menerstatning

18. mai 2016

Bestemmelsene om menerstatning i skadeserstatningsloven er endret. Endringen får blant annet betydning for beregning og utbetaling av menerstatning i pasientskadesaker der pasienten har forkortet levetid på grunn av svikten i behandlingen.