Statistikk og temaartiklar

Frå statistikkdatabasen vår, med meir enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagd statistikk til helsepersonell, forskarar, helsestyresmakta og andre som arbeider med førebygging av pasientskadar.

Statistikkportal

I statistikkportalen kan du finne statistikk som viser antall mottatte saker, vedtak, årsak til vedtak og årsak til svikt og erstatningsutbetalinger. Du kan selv filtrere statistikken med de filtrene som er tilgjengelige. Statistikken blir oppdate...

Temaartiklar

Her finn du korte informasjonsartiklar om statistikk frå NPE.