Rekordmange erstatningskrav behandlet

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt så mange svar på søknad om erstatning. Nesten 5800 personer fikk ja eller nei i 2023. Mange søknader vitner om at flere kjenner til ordningen, men ventetiden oppleves lang.

Skriv ut Bokmål | English | 24. januar 2024

Studenten Ida Haagensli (24) fra Trondheim er en av dem som venter på å få vite om hun får erstatning eller ikke.

- Det har gått veldig fint å vente, men jeg ble overrasket da jeg leste at det i snitt tar seks måneder før du får vite om du har rett til erstatning eller ikke, sier Haagensli.

Bodøværingen Ole Morten Granlund (52) søkte også erstatning i fjor i forbindelse med en ankelskade.

- Det var en enkel søkeprosess, men jeg skulle gjerne hatt litt mer info om hvordan søknaden min lå an. Om det er to eller seks måneder igjen, sier han.

Ida og Ole Morten er ikke de eneste. Mange søkere venter på svar.

- Vi har full forståelse for at det er tungt å vente på svar, og at ventetiden oppleves frustrerende, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

I alt 1,4 milliarder kroner ble utbetalt i erstatning i fjor. Det beløpet er høyere enn noen gang. I løpet av 2023 fikk 1602 erstatningssøkere medhold. 4143 fikk avslag.

- Vi har aldri før behandlet så mange saker som i 2023. Våre saksbehandlere har jobbet smidig og effektivt over lang tid for å behandle den store bunken med søknader, sier Cordt-Hansen.

NPE skal være synlige og lett tilgjengelige, og aktivt opplyse om retten til erstatning.

- Det er ingen hemmelighet at en økning på nesten 800 søknader fra et år til et annet kunne ha ført til at det tar lengre tid før du som erstatningssøker får vite om du har rett til erstatning. Fordi våre saksbehandlere har behandlet flere saker  enn før, har heldigvis ikke saksbehandlingstiden økt. Men bunken med nye søknader inn gjør at de kan bli liggende i en slags kø før vi får startet på dem, sier Cordt-Hansen.

Vil være åpen om hvorfor

NPE-direktøren mener det er viktig å informere om grunnene til at det kan ta tid før svaret kommer.

- Våre saksbehandlere jobber grundig og effektivt når de behandler saker. Vi har fått en større bunke med søknader enn før. Vi må likevel gi hver enkelt sak en grundig vurdering, slik at alle som har krav på erstatning får det, sier Cordt-Hansen.

Cordt-Hansen sier det å få ned tiden det tar fra søknaden kommer inn til erstatningssøkeren får beskjed om de får erstatning, er et viktig tema for hele virksomheten.

- Her jobber IT, administrasjon og saksbehandlere på lag. Vi har også et eget team som ser om det er saker som krever mindre utredning, slik at disse kan behandles raskere, sier hun.

Direktøren understreker at NPE tenker bredt når virksomheten ser på hvordan få ned ventetiden.

- Vi er opptatt av å fornye oss, og ta grep som gjør pasientenes opplevelse bedre. Å få ned ventetiden er et av våre viktigste mål, sier Cordt-Hansen.

Ikke glemt

Linda Ingrid Rivin (46) fra Oslo søkte om erstatning i fjor høst. Hun har nå ventet i fem måneder på å få vite om hun har rett til erstatning. Men da hun først søkte, hørte hun ingenting, forteller Rivin.

- Det synes jeg er dårlig, sier hun.

Rivin sendte sin søknad i posten. De som søker digitalt har fått en kvittering, men Rivin etterlyser et brev som bekrefter at saken er registrert også til de som søker på papir.

- Jeg føler saken er glemt. Folk hadde følt seg mer tatt hånd om hvis det var sendt ut et brev. Det er ikke mer som skal til. Man er i en vanskelig situasjon når man søker om erstatning. Da synes jeg det bør være litt mer informasjon, sier Rivin.

Cordt-Hansen sier hun forstår Rivin. - Vi har ikke glemt noen. Alle som søker erstatning, skal være trygge på at NPE vil behandle søknaden, sier hun.

NPE-direktøren forteller at automatisk utsendelse av brev til alle søkere kom på plass i høst. Fra og med 15. november 2023 ble det sendt ut brev til alle søkere som bekreftet mottatt søknad og gir info om ventetid.

- Det er viktig for oss at alle erstatningssøkere blir møtt med respekt og oppfølging. Et brev med mer informasjon bidrar til å bygge en god kontakt fra start, sier Cordt-Hansen.

Nøkkeltall 2023

Antall medhold: 1602

Antall avslag: 4143

Totalt: 5745

Medholdsandel: 28 %

Avslagsandel: 72 %

Erstatningsutbetaling: 1,42 milliarder

Tre største områder

Svulster og kreft: 284 millioner

Ortopedi: 283 millioner

Fødsel: 153 millioner

Om NPE

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.