Første medhold for narkolepsi etter svineinfluensavaksine

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har denne uken sendt ut vedtak til tre barn som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. februar 2012

- Alle de tre barna har fått påvist narkolepsi i tiden etter at de ble vaksinert mot svineinfluensa, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad. - Vi har gjort en grundig vurdering av om vaksinen kan være årsak til narkolepsitilstanden, og har kommet frem til at det er sannsynlig. Derfor har de rett til erstatning fra NPE. Det er bra at vi i Norge har en erstatningsordning for dem som er så uheldige at de utvikler en slik sykdom etter å ha fått vaksine, sier Jørstad.

Vaksinen kan forårsake narkolepsi

Barna som nå har fått medhold ble vaksinert i forbindelse med den omfattende vaksinasjonen av befolkningen som ble gjennomført høsten 2009/vinteren 2010. – Foreløpige erfaringer fra bl.a. Sverige, Finland og Norge viser at denne vaksinen kan være årsak til utvikling av narkolepsi hos barn og unge i alderen fire til 19 år, sier Jørstad videre.

Store konsekvenser for barna

- Denne sykdommen har ført til at hverdagen til disse barna har endret seg kraftig. De er ekstremt trøtte på dagtid, mange har konsentrasjonsproblemer, svært livaktige/marerittaktige drømmer når de sovner eller våkner opp og anfall hvor de mister muskelstyrken i en eller flere muskelgrupper. Det er grunn til å anta at dette er en sykdom de dessverre må leve videre med, sier Jørstad.

Vedvarende plager kan gi store erstatninger

Nå starter NPE arbeidet med å finne ut hvor stor erstatningen blir. – Vi vurderer hver enkelt sak individuelt og det er for tidlig å si hvor stor erstatningen blir for hvert av barna. Å finne frem til riktig erstatning vil skje i samråd med familiene. I den grad sykdommen gir vedvarende og omfattende plager, og dermed påvirker barnas hverdag, vil det kunne bli snakk om store erstatningsbeløp, avslutter Jørstad.

Flere saker er meldt inn

Per i dag har NPE mottatt i alt 86 saker som dreier seg om vaksinasjonen mot svineinfluensa. Av disse er 25 saker ferdigbehandlet, og det er gitt 18 avslag og 7 medhold. I tillegg til de tre sakene med narkolepsi hos barn, har fire erstatningssøkere fått medhold for andre typer skader enn narkolepsi. Blant de sakene hvor det er gitt avslag er manglende sammenheng mellom vaksinasjonen og skade den hyppigste årsaken.

Av de 61 sakene som enda ikke er ferdigbehandlet, gjelder 20 av sakene barn under 18 år som kan ha fått narkolepsi som følge av vaksinen.

45 prosent ble vaksinert

Rundt 2,2 millioner nordmenn (45 prosent av befolkningen) ble vaksinert med Pandemrix i løpet av svineinfluensapandemien. 598 000 av disse var barn og unge i alderen 6 måneder til 19 år.