Over 50 medhold – også voksne med narkolepsi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fastslått at over 50 personer har rett til erstatning etter vaksineringen mot svineinfluensa. Nå er det også gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. februar 2013

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt totalt 292 saker og utbetalt drøye 16 millioner kroner i erstatning i saker som dreier seg om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

52 medhold

Av de 292 sakene som er mottatt er 166 saker ferdigbehandlet når det gjelder vurderingen om erstatningssøkeren har rett til erstatning eller ikke.

Det er gitt medhold i 52 saker. Det er 42 barn og unge mellom 4 til 19 år som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som kan skyldes vaksinen. I noen av de nylig ferdigvurderte sakene finner vi også voksne som har fått narkolepsi som kan skyldes vaksineringen:

- Studier som er foretatt i Norge, Sverige og Finland viser en økt forekomst av narkolepsi hos barn og unge som har fått vaksinen. En tilsvarende sammenheng mellom vaksinen og denne sykdommen hos voksne har ikke vært påvist, men vi ser nå noen saker der voksne har utviklet denne alvorlige sykdommen etter vaksineringen, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

– Dersom vaksinen kan være årsak til utviklingen av narkolepsi og vi ikke kan finne en annen og mer sannsynlig årsak enn vaksinen, skal det gis erstatning i disse sakene understreker Jørstad.

Hittil har tre voksne blitt tilkjent erstatning etter å ha fått narkolepsi som kan settes i sammenheng med svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Andre årsaker til medhold

Det er i tillegg sju voksne som har fått medhold i saken sin av andre årsaker. Tre av dem har fått erstatning på grunn av plager som følge av selve sprøytestikket. Det dreier seg om skader som smerter, lammelse og betennelse i området rundt sprøytestikket.

En har fått forverret nevrologisk tilstand med påfølgende økte lammelser, en har utviklet Guillain-Barré syndrom, en har utviklet en tretthetstilstand og en har fått ME etter vaksineringen.

Individuell vurdering

NPE har hittil utbetalt drøyt 16 millioner kroner i erstatninger i disse sakene. I hver enkelt medholdssak fastsettes erstatningen konkret og individuelt. Skadeomfanget vil variere fra person til person, og dette vil innebære at erstatningsbeløpene også vil variere.

- I samtlige saker som omhandler narkolepsi er foreløpig ikke endelig erstatningsbeløp fastsatt. Det er for tidlig å si hva sluttbeløpet blir i disse sakene, men det er grunn til å forvente flere saker med betydelige erstatningsbeløp sier direktør Jørstad.

Avslag

Det er gitt avslag i 114 saker, der man ikke har funnet at det er en sammenheng mellom vaksinen og plagene pasienten opplever. Det er ni saker som er henlagt eller avvist. Disse sakene dreier seg stort sett om at det ikke er økonomisk tap i forbindelse med en eventuell skade (man må ha et økonomisk tap over 5.000,- eller et varig mèn over 15 prosent for å kunne få erstatning).