Pandemrix: 135 millioner i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette beløpet øke i tiden framover, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2014

91 personer har fått erstatning

Vaksinasjonen mot svineinfluensa ble gjennomført høsten 2009 og vinteren 2010. NPE er erstatningsansvarlig ovenfor de som har fått sykdom eller skade etter vaksineringen.

Hittil har 91 personer fått erstatning, og erstatningsutbetalingene har så langt kommet opp i 135 millioner kroner. – Det er viktig at de som har fått en skade etter vaksinen får den erstatningen de har krav på, sier Jørstad.

Forventer ytterligere utbetalinger

- Mange av sakene der det er gitt medhold er ikke ferdigbehandlet når det gjelder fastsetting av endelig erstatning, så vi forventer ytterligere utbetalinger i disse sakene. I tillegg er 97 saker fortsatt under behandling, derfor kan det være at enda flere vil få erstatning, sier Jørstad.

Flest med narkolepsi

NPE har nå mottatt totalt 505 saker som gjelder personer som mener de har fått en skade etter Pandemrixvaksinen. Av disse 505 sakene er det gitt 91 medhold. 62 av medholdene gjelder barn og unge, og 29 av medholdene gjelder voksne over 20 år.

Når det gjelder sakene der barn og unge har fått medhold, er det 61 som har fått narkolepsi etter vaksinen. Et barn har fått betennelse i ryggmargen etter vaksinen.

Av sakene som gjelder voksne, er det 11 voksne som har fått narkolepsi etter vaksinen. Fire personer har fått nerveskader eller infeksjon etter sprøytestikket. To personer har fått ME etter vaksinen. De øvrige har fått medhold i at de har fått ulike nevrologiske lidelser og betennelsestilstander etter vaksinen.

Krevende erstatningsberegning

Det er spesielt krevende å fastsette erstatningen når det er barn som har fått narkolepsi. Narkolepsi er en alvorlig og livslang sykdom, og barna har fått sykdommen i ulik grad. Noen er hardere rammet enn andre.   – Derfor gjør vi grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak, sier Jørstad.

Arbeidet med å fastsette erstatningen gjøres i tett dialog med familiene og advokatene deres. For å fastslå omfanget og konsekvensene av sykdommen har NPE benyttet medisinske spesialister som har vurdert barna og hatt samtaler med familiene. NPE har også hatt god dialog med fagmiljøet i Nasjonalt kompetansesenter for narkolepsi.

Avslag når plagene ikke skyldes vaksinen

NPE har gitt avslag i 298 saker fordi utredningen har vist at det ikke er sannsynlig at plagene skyldes vaksinen.

19 saker er avvist eller henlagt. Disse sakene dreier seg stort sett om at det ikke er økonomisk tap i forbindelse med en eventuell skade (man må ha et økonomisk tap over 5.000,- eller et varig mén over 15 prosent for å kunne få erstatning).