Pandemrix: Forventer store utbetalinger

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 225 saker og utbetalt over 10 millioner kroner i erstatning i saker som dreier seg om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. oktober 2012

28 medhold

Av de 225 sakene som er mottatt er 82 saker ferdigbehandlet når det gjelder om pasientene har rett til erstatning eller ikke.

Det er gitt medhold i 28 saker. Det er 24 barn og unge mellom 4 til 18 år som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som kan skyldes vaksinen. – Disse barna og ungdommene har fått en alvorlig sykdom etter vaksineringen, og det er viktig at de får den erstatningen de har krav på, sier Jørstad.

Det er også fire voksne som har fått medhold. Tre av dem har fått erstatning på grunn av plager som følge av selve sprøytestikket. Det dreier seg om skader som smerter, lammelse og betennelse i området rundt sprøytestikket. En har fått forverret nevrologisk tilstand med påfølgende økte lammelser.

Det er gitt avslag i 54 saker, der har man ikke funnet at det er en sammenheng mellom vaksinen og plagene pasienten opplever.

Store utbetalinger gjenstår

Hittil i år har NPE utbetalt i overkant av 10 millioner kroner i erstatninger i disse sakene. - Ingen av sakene der barn og unge har fått narkolepsi er hittil sluttført når det gjelder erstatningen. Det vil derfor utbetales ytterligere erstatning i mange av disse sakene også i 2013. I tillegg forventer vi utbetalinger i 2014, sier assisterende direktør Jørstad.

Individuell vurdering

I hver enkelt medholdssak fastsettes erstatningen konkret og individuelt. Skadeomfanget vil variere fra barn til barn, og dette vil innebære at erstatningsbeløpene også vil variere. - De 10 millionene som hittil er utbetalt er kun delutbetalinger og det er for tidlig å si hva sluttbeløpet blir i disse sakene, sier assisterende direktør Jørstad.

Anslag på 75 millioner kroner i 2013

Som en del av budsjettprosessen for 2013 har NPE spilt inn 75 millioner kroner som et anslag for forventede erstatningsutbetalinger knyttet til skader som følge av Pandemrixvaksinen. Dette er tatt med i regjeringens forslag til statsbudsjett 2013 som ble lagt frem i går. - Dette anslaget er basert på opplysninger om mottatte saker, antall gitte medhold og myndighetenes anslag over antall barn og unge som kan ha fått narkolepsi som følge av vaksinen. Det er grunn til tro at det vil bli store erstatningsutbetalinger i flere av disse sakene, sier assisterende direktør Jørstad.