Pandemrix: NPE mottar fortsatt saker

Selv om det nå er over fire år siden vaksineringen mot svineinfluensa med vaksinen Pandemrix, mottar Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fortsatt saker fra pasienter som mener de har fått en skade etter vaksinen.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. april 2014

 – Bare i år har vi mottatt 31 nye saker og det viser at det fortsatt er en del som melder erstatningskrav til oss etter denne vaksinen, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad

Flere mulige årsaker

Det kan være ulike grunner til at folk søker om erstatning så lenge etter. – Å melde saken til oss i NPE er ikke nødvendigvis det første man tenker på når man blir syk. For en del vil det være slik at man håper på å bli frisk, og da er det ikke nærliggende å søke om erstatning, sier Jørstad.

- Symptomene på sykdom kan noen ganger komme gradvis og man kan ha andre forklaringsårsaker til disse. Det tar kanskje også litt tid før man tenker at sykdommen kan ha noe med vaksinen å gjøre. Derfor går det ofte litt tid før folk melder saken til oss, sier Jørstad.

Det er nå fire år siden de fleste tok vaksinen og en sak kan bli foreldet. Jørstad understreker at det er viktig at pasienter som mener de kan ha fått en skade etter vaksinen melder saken til NPE nå og ikke venter for lenge.

89 medhold – flest med narkolepsi

NPE har nå mottatt totalt 439 saker som gjelder Pandemrixvaksinen. Av disse 439 sakene er det gitt 89 medhold, der 61 saker gjelder barn og unge, og 28 saker gjelder voksne over 19 år.

Når det gjelder sakene der barn og unge har fått medhold, er det 60 tilfeller som har fått narkolepsi etter vaksinen. Et barn har fått betennelse i ryggmargen etter vaksinen.

Av sakene som gjelder voksne, er det 11 voksne som har fått narkolepsi etter vaksinen. Fire personer har fått nerveskader eller infeksjon etter sprøytestikket. De øvrige har fått medhold i at de har fått ulike nevrologiske lidelser og betennelsestilstander etter vaksinen. En person har fått ME etter vaksinen.

Opprinnelig var det bare barn som fikk erstatning for å ha utviklet narkolepsi etter vaksinen. I fjor viste ny forskning at det kan være en sammenheng også mellom voksnes narkolepsi og vaksinen. Etter det har NPE også tilkjent voksne erstatning på dette grunnlaget.

Store utbetalinger

Det er utbetalt totalt 89 millioner kroner i erstatninger i disse sakene. - Mange av sakene der det er gitt medhold er ikke ferdigbehandlet når det gjelder fastsetting av endelig erstatning, så vi forventer ytterligere utbetalinger i disse sakene. I tillegg er 77 saker fortsatt under behandling, og det er grunn til å tro at det også vil bli tilkjent erstatning i noen av disse sakene, sier Jørstad.

Vi har gitt avslag i 260 saker fordi vi har kommet frem til at plagene ikke skyldes vaksinen.

13 saker er avvist eller henlagt. Disse sakene dreier seg stort sett om at det ikke er økonomisk tap i forbindelse med en eventuell skade (man må ha et økonomisk tap over 5.000,- eller et varig mén over 15 prosent for å kunne få erstatning).