Vaksine mot svineinfluensa

Media omtaler i disse dager bruken av vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Personer som får skader etter vaksiner kan søke erstatning i NPE. Foreløpig har vi mottatt 39 erstatningskrav knyttet til vaksinen.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. desember 2011

I media framkommer det at norske myndigheter er bekymret over en trolig sammenheng mellom vaksinen og sovesykdommen narkolepsi. 600 000 barn og unge – halvparten av alle i alderen 0 til 19 år – tok vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009.

Nå anbefaler europeiske legemiddelmyndigheter å begrense bruken. I motsetning til for to år siden, anbefaler myndighetene nå at barn og unge under 20 år kun skal få Pandemrix dersom det ikke er mulig å skaffe sesonginfluensavaksine – og kun til dem med økt risiko for komplikasjoner ved svineinfluensa.

Folkehelseinstituttet sier på sine nettsider 3. august at det ikke er sett en økning i forekomst av narkolepsi blant vaksinerte over 20 år. Generelt vurderes nytten av Pandemrix fortsatt som større enn risikoen.

Krav på erstatning

Dersom du mener du har fått en skade som skyldes vaksinen, kan du søke erstatning. Du må da fylle ut skademeldingsskjema for pasientskade (ikke legemiddelskade), se lenke nedenfor. Du finner oppdatert informasjon om Pandemrix på Folkehelseinstituttets nettsider.

NRK.no forteller 9. august at over 100 personer har fått problemer med smaks- og luktesans etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensa. Dette betegnes som en ganske alvorlig bivirkning av avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket. På sine nettsider sier Legemiddelverket at det ikke er sett på om det kan være flere andre årsaker til bivirkningene og at det enda er for tidlig å si om smaks- og luktesans er permanent endret.

Det er viktig å være klar over at for å ha rett til erstatning, må skaden enten være varig eller ha gitt et økonomisk tap på over 5000 kroner.

Vi anbefaler også at du leser informasjon om erstatning ved vaksineskader generelt.

Har du spørsmål om det å søke erstatning, kan du kontakte vårt servicesenter på telefon 22 99 45 00.