Eksempelsak: Instrumentbrudd ved rotfylling

En mann i 30 årene søkte erstatning for instrumentbrudd etter rotfylling av en tann. Han mente ekstrautgiftene han hadde til å få dette fjernet hos en spesialist måtte dekkes av tannlegen eller NPE.