Åpner opp om svikt i helsetjenesten: - Gir alle tilgang på tallene våre

Nå kan alle følge NPEs tall. - Den nye statistikkportalen er døgnåpen og oppdateres hver 24 time, sier NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen.

Print Bokmål | Nynorsk | 26. March 2024

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sitter på en unik samling av data om svikt i norsk helsevesen. Hvor går det galt og hvorfor? Hvert år mottar NPE mange tusen søknader om erstatning for feilbehandling. Fra 2019 og frem til i dag er nærmere 35 000 saker registrert, og over seks milliarder kroner er utbetalt i erstatning. Tidligere oppdaterte NPE tall på nettsidene en gang i halvåret. Nå samles tallene i en dynamisk statistikkportal som oppdateres daglig.

- Vi vet at helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader har stor nytte av tallene våre. Samtidig ser vi at stadig flere journalister også etterspør tall, sier direktør Kristin Cordt-Hansen i NPE.

NPE-direktøren sier at åpenhet er en av NPEs viktigste verdier.

- Jeg synes derfor det er ekstra gledelig at vi nå tilgjengeliggjør de største og viktigste tallene for offentligheten. Alle skal kunne benytte seg av våre tall. Den nye statistikkportalen er døgnåpen og oppdateres hver 24 time, sier Cordt-Hansen.

- Gjør det enklere for oss å holde oversikt

Anita Schjøth, spesialrådgiver ved helseforetaket Vestre Viken, jobber daglig med pasientsikkerhet. I fjor utmerket Vestre Viken seg positivt da NPE i samarbeid med helseforetakene undersøkte meldekultur og registering av pasientskader.

- Å skape en kultur der vi er åpne om feil og mangler, og identifiserer årsaker med tilhørende tiltak, må vi jobbe med kontinuerlig, sier Schjøth.

Spesialrådgiveren forteller at Vestre Viken jobber systematisk med å senke terskelen for å registrere utilsiktede hendelser i deres avvikssystem.

- Avvikssystem høres veldig teknisk ut, men det er et nyttig verktøy som skal hjelpe med å forebygge skader og redde liv, sier hun.

- En statistikkportal vil hjelpe alle ledere i Vestre Viken med å holde oversikt over egne medholdsaker.

- En viktig oppgave

NPE-direktøren forteller at de i lengre tid har jobbet med å gjøre den nye portalen så dynamisk som mulig. Ved hjelp av filtre kan brukere nå i stor grad skreddersy statistikken ut fra eget behov.

En tannlege kan for eksempel filtrere på tannsaker om det er det hen er på jakt etter.

- Det er en viktig oppgave for NPE å bidra med tall til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenesten. Statistikkportalen tror vi vil være et viktig bidrag i det arbeidet, sier NPE-direktøren.

Om statistikkportalen

Du finner statistikkportalen på NPE.no. I portalen kan du finne statistikk som viser antall mottatte saker, vedtak, årsak til vedtak og årsak til svikt og erstatningsutbetalinger. Du kan selv filtrere statistikken med de filtrene som er tilgjengelige. Statistikken blir oppdatert en gang i døgnet.

Spørsmål til statistikkportalen

Send en e-post til statistikk@npe.no, så hjelper vi deg så fort vi kan.

Pressehenvendelser