Ekspertgruppe skal evaluere pasientskadeordningen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etablerer en ekspertgruppe for å evaluere pasientskadeordningen. Rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt i evalueringen.

Print Bokmål | Nynorsk | 31. January 2024

Ekspertgruppen skal beskrive gjeldende rutiner for saksbehandling, vurdere utfordringene og komme med anbefalinger til forbedringer. Gruppen skal også inkludere en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene. Berørte aktører skal involveres på egnet måte underveis i arbeidet.

-Vi ser vi fram til evalueringen. Det er alltid fint å få et blikk utenfra på hvordan vi jobber. Vi jobber hele tiden med å forenkle og forbedre saksbehandlingen, sånn at de pasientene som søker erstatning skal oppleve kontakten med oss som så god som mulig. Evalueringen blir et viktig supplement til dette arbeidet, sier direktør Kristin Cordt-Hansen.

Evalueringen er oppfølging av et anmodningsvedtak (ekstern lenke) fra Stortinget.

Medlemmene i ekspertgruppen:

  • Bjørn Henning Østenstad, professor ved UiB (leder)
  • Camilla Dalland, avdelingsdirektør i Helfo
  • Janne Larsen, advokat i Roander & co
  • Per Oretorp, assisterende generalsekretær/seniorrådgiver i Personskadeforbundet
  • Ståle Onsgård Sagabråten, spesialist i allmennmedisin

Det vil bli mulig å komme med innspill til arbeidet på et senere tidspunkt.

Evalueringen skal være ferdig innen 1. juli 2024.