Nordmenn fortsetter å søke erstatning for koronavaksine

Nær 700 mennesker søkte om erstatning i forbindelse med koronavaksine i 2023. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste tre årene utbetalt nærmere 17 millioner kroner i erstatning for skader som følge av koronavaksine.

Print Bokmål | Nynorsk | 26. June 2024

I løpet av 2023 mottok NPE totalt 673 søknader om erstatning etter koronavaksine. Det er nesten like mange saker som i 2022 hvor tallet var 703.

- I 2023 fikk vi behandlet mange søknader knyttet til koronavaksinasjon. Det er positivt at de som har opplevd bivirkninger søker erstatning hos NPE. Vi anbefaler også alle mulige søkere å ta sjekklisten på vår nettside for å få en pekepinn på om de har rett til erstatning, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

70 prosent får avslag

Til tross for at mange søker erstatning i forbindelse med koronavaksine, får flertallet avslag på erstatningssøknaden sin. Kun 30 prosent av koronavaksine-søknadene har endt med medhold de siste tre årene. 70 prosent har altså fått avslag, som utgjør 820 saker. 351 har fått medhold.

- Vi må være åpne om hvorfor mennesker som har det vondt likevel ikke fyller kriteriene for erstatning. Det er viktig både for oss og potensielle erstatningssøkere at de setter seg inn i hva som skal til for å få erstatning før de søker. Slik unngår vi også å måtte skuffe erstatningssøkere når vi ser at vilkårene for erstatning ikke er oppfylt, sier Cordt-Hansen.

Hun fikk ja, han fikk nei

En mann fra Vestfold er en av dem som fikk avslag på sin søknad om erstatning etter å ha tatt koronavaksine. I avslaget sto det at vilkårene ikke var oppfylt fordi symptomene oppsto 10 måneder etter vaksinasjonen. 10 måneder er lang tid etter det som regnes som et normalt tidsvindu for bivirkninger på 6-8 uker.

En kvinne fra Rogaland fikk medhold på sin søknad. I vedtaket sto det blant annet at betennelsen i hjerteposen og hjertemuskelen skyldes koronavaksinasjonen. Dette er kjente bivirkninger av vaksinen, og symptomene oppsto to dager etter vaksinasjonen.

Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker sier hun skjønner at det kan være vanskelig å forstå at noen får ja, mens andre får nei på sin søknad. Særlig når flere forteller om store plager og ubehag.

- I noen søknader oppfylles kriteriene for erstatning, mens i andre saker er de ikke oppfylt, selv om plagene erstatningssøkerne forteller om ligner på hverandre, sier Gulaker.

Avdelingsdirektøren sier NPE bruker faglig dyktige spesialister innen ulike medisinske områder til å vurdere om vaksinen kan være årsak til sviktende helse.

- Vi håper derfor at de som søker erstatning, gjennom vår saksbehandling, får flere svar på hvorfor de opplever plagene de gjennomgår, sier Gulaker.

De vanligste plagene som har gitt rett til erstatning er betennelse i hjerteposen, hudutslett, blodpropp og menstruasjonsforstyrrelser. I forhold til hvor mange som har tatt vaksinen i Norge, er likevel antall erstatningskrav som følge av bivirkninger lavt.

Om NPE

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.