Problemer med uåpnet post via eFormidling

Post gjennom tjenesten eFormidling blir ikke åpnet av alle mottakerne. NPE jobber nå for å kartlegge omfang og konsekvenser.

Print Bokmål | Nynorsk | 21. August 2023

I mars i år tok NPE i bruk løsningen eFormidling med mulighet for å sende ut taushetsbelagt post via Altinn. Det gjaldt brev til virksomheter, ikke til erstatningssøkere eller andre privatpersoner.

Dette er en sikker, nasjonal kanal fra Digitaliseringsdirektoratet. Virksomhetene som mottar post gjennom kanalen har ansvar for å sørge for at de har tilstrekkelige tilganger til å åpne post. Dette gjelder alle andre løsninger i Altinn også.

Manglende oppsett og rutiner hos mottaker

NPE stoppet utsendelse til fastleger før sommeren og til NAV-kontorer i sommer, etter tilbakemeldinger fra mottakerne om at de ikke var rigget for å åpne posten.

NPE har nå fått en oversikt fra Digitaliseringsdirektoratet som viser at om lag 2000 brev fra NPE ikke er åpnet av mottaker. Dette er virksomheter som NAV, advokatkontor, legesentre, tannleger og andre helsevirksomheter.

- Vi går nå gjennom listen av uåpnede dokumenter og vurderer hvilke konsekvenser dette har fått. Det vi er bekymret for, er om dette har ført til lengre saksbehandlingstid for enkelte erstatningssøkere, sier direktør Kristin Cordt-Hansen.

Posten inneholder blant annet brev der NPE ber om journal og andre opplysninger, og brev til advokater som blant annet kan omhandle frister i saksbehandlingen.

Noen av brevene, typisk til advokater, er åpnet i NPEs saksbehandlingsportal Min side. Så antall brev som ikke er åpnet av mottaker er lavere enn det som står i listen fra Digitaliseringsdirektoratet.

Heldigvis har ingen personsensitive opplysninger kommet på avveie. Dokumentene ligger trygt i innboksen til mottaker, men er ikke åpnet.

- Vi vil vite mer når kartleggingen er ferdig og da kan vi vurdere hvilke tiltak som er aktuelle. Dette skal ikke få negative konsekvenser for erstatningssøkerne, sier Cordt-Hansen.

 

Les mer om eFormidling og taushetsbelagt post (ekstern kobling)

Les mer om problem med uåpnede og avvist digital post i Bergen kommune (ekstern kobling)