Ledelsen og organisasjonskart

NPEs ledelse og organisasjonskart.

Print Bokmål | Nynorsk | 1. July 2024

Ledergruppen

Direktør Kristin Cordt-Hansen

Kristin Cordt-Hansen
direktør

 

 

Kathrine Kjemphol Nygård
avdelingsdirektør

leder avdeling A for
pasientskadesaker

Anne-Mette Gulaker
avdelingsdirektør

leder avdeling B for
pasientskadesaker

Marit Stene Myrvåg

avdelingsdirektør
leder avdeling for
økonomistyring og digitalisering


Vibeke Bugge
avdelingsdirektør
leder juridisk avdeling

Øystein Solvang
kommunikasjonssjef

leder avdeling for 
kommunikasjon og servicesenter


Ragnhild Remøy
avdelingsdirektør/HR-sjef

leder avdeling for HR
og organisasjonsutvikling

 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. juli 2024.

 

Organisasjonskart for NPE

 

Organisasjonskartet som tekst

 • Direktør
 • Juridisk avdeling
 • Avdeling A for pasientskadesaker
 • Avdeling B for pasientskadesaker
 • Avdeling for økonomistyring og digitalisering
 • Avdeling for kommunikasjon og servicesenter
 • Avdeling for HR og organisasjonsutvikling
 • Team ekspress
 • Seksjon 1
 • Seksjon 2
 • Seksjon 3
 • Seksjon 4
 • Seksjon 5
 • Seksjon for saksbehandling og tjenesteutvikling
 • Seksjon for sakkyndig utredning
 • IT
 • Økonomi