Adresser

Print Bokmål | Nynorsk | 12. March 2020

Besøksadresse

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo.

Kart og veibeskrivelse

Postadresse

Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse

Norsk pasientskadeerstatning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923

eFormidling

Vi bruker den nasjonale fellesløsningen eFormidling for å sende ut dokumenter. Dette er en sikker digital løsning fra Digitaliseringsdirektoratet.

Inntil videre bruker vi ikke løsningen for kommunikasjon med fastleger.

Private virksomheter får dokumenter fra oss i Altinn. Vi sender dokumentene som taushetsbelagt post, derfor må noen i virksomheten ha tilgang til å åpne innboksen i Altinn for taushetsbelagt post. Mottager må selv sørge for riktig tilganger i Altinn, og sørger for at kun de som har tjenstlig behov har tilgang til å åpne og fordele taushetsbelagt post.

Offentlige virksomheter som bruker eFormidling, mottar dokumentene direkte i saks- og arkivsystemet sitt.

Kommuner og kommunale underenheter som har KS FIKS får dokumentene i sin SvarInn-innboks.

Mer om roller og rettigheter hos Altinn.

Filbegrensninger for eFormidling

Private virksomheter kan sende inntil 40 MB per sending. Offentlige virksomheter kan sende inntil 75 MB. Hvis du har et dokument som er større enn dette, må du dele det opp i flere sendinger.

Sikker digital post

Du kan sende og motta digitale brev til oss gjennom Digipost eller e-Boks.

Har du en sak hos oss, anbefaler vi at du bruker Min side. På Min side kan du følge saken din og sende dokumentasjon og kommentere saken fortløpende. Der vil du også kunne se hva du har sendt inn og enkelt få en oversikt over alle dokumentene i saken din.

Har du digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, vil du få brevene fra oss der. Du kan også bruke Min side selv om du har digital postkasse.

Å sende brev til NPE i den digitale postkassen

Vil du skrive til oss i den digitale postkassen, finner du oss ved å taste inn "Norsk pasientskadeerstatning" i mottakerfeltet, når du oppretter nytt brev. NB! Du må ikke bruke saksbehandler sitt navn, da vil brevet gå til en privat postkasse.

Hvis du ikke har en sak hos oss, kan du sende en generell henvendelse på digital post. Husk i så fall å oppgi en e-postadresse eller telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg tilbake med svar. Vi kan dessverre ikke svare på henvendelser i sikker digital post hvis du ikke har en sak hos oss.

Brukere av e-Boks må registrere NPE som mottaker

Er du bruker av e-Boks må du være oppmerksom på at du må registrere NPE som godkjent avsender i din digitale postkasse, for å kunne motta brev fra oss. Dette gjør du via «Registrer avsender» funksjonen under "din oversikt" i e-Boks. 

Virksomheter kan ikke motta post fra oss i digital postkasse (Digipost eller e-Boks)

Vi kan imidlertid motta post i digital postkasse fra virksomheter som advokater, pasient- og brukerombud, Norsk pasientforening og behandlingssteder.

Mer om digital postkasse og opprett bruker