Fødsel og gynekologi

Fødsel - skade på mor - medhold

En kvinne søkte erstatning etter at hun fikk en stor skade på lukkemuskelen til endetarmen (sfinkter) under fødselen av sitt tredje barn. Skaden ble ikke oppdaget før flere måneder etterpå. Hun mente at hun fikk et økonomisk tap som følge av skaden. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Fødsel - skade på mor - avslag

En kvinne søkte erstatning for mangelfull fødselshjelp fordi hun ikke ble klippet opp under fødselen. Det oppsto en stor rift med skade på lukkemuskelen til endetarmen, som har ført til vedvarende plager og økonomisk tap. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Fødsel - skade på barnet - medhold

Et barn utviklet cerebral parese som følge av forsinket forløsning. Foreldrene søkte om erstatning på vegne av barnet. Vi vurderte saken og barnet fikk medhold.

Fødsel - skade på barnet - avslag

Et barn fikk påvist en lett hjerneskade. Foreldrene mente at hjerneskaden kunne vært unngått hvis moren hadde blitt forløst tidligere, og søkte om erstatning. Vi vurderte saken og barnet fikk ikke medhold.

Gynekologi – tarmskade - medhold

En kvinne måtte få operert bort en polypp i livmoren. Under inngrepet fikk hun hull i tarmen, og måtte opereres for det. Hun fikk et langt sykehusopphold som hun søkte erstatning for. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Kikkhullsundersøkelse – blødning – avslag

En kvinne måtte opereres med åpen kirurgi på grunn av komplikasjoner under en kikkhullsundersøkelse. Hun søkte om erstatning for at hun måtte opereres med åpen kirurgi, ny operasjon, smerter og ubehag. Vi vuderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.