Kreftsykdommer

Føflekkreft - diagnose - medhold

En kvinne fikk fjernet en føflekk ved skulderen. Føflekken ble diagnostisert som godartet. Etter ny fremvekst og fjerning ett år senere, viste det seg at det var kreft i føflekken allerede da den ble fjernet første gang. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Føflekkreft - diagnose - avslag

En mann krevde erstatning for følgene av forsinket diagnose og behandling av føflekkreft. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Lungekreft – svikt i henvisningsrutiner – medhold

En mann fikk tilbakefall av lungekreft. Han ble henvist til et større sykehus for behandling, men henvisningen kom ikke fram. Systemsvikten gjorde at mannen døde av kreft ett år senere. Mannens familie søkte om erstatning. Vi vurderte saken og de...

Lungekreft – diagnose – avslag

En kvinne søkte erstatning for forsinket diagnose av lungekreft. Hun mente at en fortetning som ble funnet i den ene lungen fikk utvikle seg til kreft, på grunn av manglende henvisning og oppfølging hos fastlegen. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Tykktarmskreft - forsinket diagnose - medhold

En mann søkte erstatning for forsinket diagnose og behandling av tykktarmskreft. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Tykktarmskreft - forsinket diagnose - avslag

En kvinne søkte erstatning for forsinket diagnose av tykktarmskreft. Hun mente at kreften fikk spre seg, mens hun ble behandlet for noe annet. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Livmorhalskreft - diagnose - medhold

En kvinne søkte erstatning for forsinket diagnose av livmorhalskreft. Dette førte til at hun måtte fjerne livmoren og at hun da ikke kunne få barn. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Livmorhalskreft - diagnose - avslag

En kvinne søkte erstatning for forsinket diagnostisering av livmorhalskreft. Hun mente at celleprøver som ble tatt to år tidligere var feiltolket. Hadde man oppdaget at det var celleforandringer da, ville hun sluppet en mer omfattende behandling med cellegift og stråling. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Brystkreft – diagnose – medhold

En kvinne søkte om erstatning for forsinket diagnose av kreft i venstre bryst. Hun mente det førte til at hele brystet måtte fjernes og at hun måtte gå gjennom mer omfattende behandling. Hun mente at diagnosen kunne vært stilt før, og at hun fikk varige plager som hun ellers ikke ville fått. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Brystkreft – diagnose – avslag

En kvinne søkte om erstatning fordi hun mente at hun hadde blitt ett år forsinket diagnostisert med brystkreft. Hun mente at hun hadde symptomer som skulle vært fulgt bedre opp med flere undersøkelser. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Brystkreft – diagnose – avslag

En kvinne søkte om erstatning for forsinket diagnose av en kul i venstre bryst. Hun mente at hvis brystkreften hadde blitt oppdaget tre måneder før ville behandlingen vært mindre omfattende. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Tynntarmskreft – manglende oppfølging – medhold

En kvinne søkte erstatning da hun mente at hun fikk for dårlig oppfølging etter at hun fikk fjernet en svulst i tynntarmen. Fire år senere viste undersøkelser at hun hadde fått flere større kreftsvulster. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Kreft – skade på urinleder – avslag

En kvinne ble operert i underlivet, da legene fryktet kreft. Under inngrepet ble den ene urinlederen skadet, og hun måtte gjennom en ny operasjon. Kvinnen søkte om erstatning for at sykeperioden ble lengre. Vi vurderte saken og hun fikk ikke...

Prostatakreft - manglende henvisning - medhold

En mann fikk påvist forhøyet PSA, men ble ikke henvist til videre undersøkelser. Noen år senere fikk han påvist uhelbredelig prostatakreft. Han søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Prostatakreft - behandling - avslag

En mann søkte om erstatning fordi han fikk urinlekkasje og nedsatt ereksjon etter operasjon for prostatakreft. Dette gikk ut over livskvaliteten hans. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.