Ortopedi

Operasjon i feil virvel i ryggen - medhold

En kvinne søkte erstatning etter at hun ble operert for trang ryggmargskanal (spinal stenose) i feil virvel. Hun hadde fortsatt smerter og måtte opereres på nytt mer enn tre år senere. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Ryggkirurgi – prolapsoperasjon – medhold

En mann fikk varig lammelse i ankelen (droppfot) etter at han fikk prolaps i ryggen. Han mente han ble operert for sent og søkte om erstatning. Vi vurderte saken, og mannen fikk medhold.

Ryggkirurgi – prolapsoperasjon – avslag

En kvinne søkte erstatning etter at hun var operert for prolaps mellom de samme virvlene i ryggen flere ganger, uten at hun ble noe bedre. Hun mente at prolapsene ikke ble skikkelig fjernet. Til slutt måtte virvlene avstives. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Brudd i ryggen - diagnose – avslag

En mann falt ned fra et tre. Han ble undersøkt på sykehus. Det tok likevel fire uker før legene oppdaget at han hadde brudd i en ryggvirvel. Mannen søkte om erstatning da han mente at han fikk varige plager fordi bruddet ikke ble oppdaget tidliger...

Skjev stortå (hallux valgus) – operasjon - avslag

En kvinne ble operert for skjev stortå. Hun søkte om erstatning fordi hun hadde fått en vedvarende smertetilstand og slitasjeutvikling i stortåleddet etter operasjonen. Stortåa måtte senere stives av. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skjev stortå (hallux valgus) – operasjon - medhold

En kvinne ble operert for skjev stortå. Operasjonen var ikke vellykket og hun måtte opereres flere ganger. Resultatet ble dårlig, og hun søkte om erstatning fordi hun fikk vedvarende smerter og falt ut av arbeidslivet. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Kneprotese - avslag

En mann søkte erstatning etter at han fikk satt inn en kneprotese. Han mente at protesen var satt inn feil, og at på grunn av det, sviktet kneet når han gikk. I tillegg hadde han stivhet og smerter i kneet. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Kneprotese - medhold

En mann søkte erstatning etter at han fikk satt inn en protese i kneet. Han hadde fortsatt smerter og dårlig gangfunksjon. Det viste seg at protesen var satt inn med en skjevstilling. Han ble derfor operert på nytt. Vi vurderte saken, og mannen fikk medhold.

Knekirurgi - menisk - avslag

En kvinne søkte erstatning for vedvarende smerter, opprevet menisk og væskeansamling i kneet etter en meniskoperasjon. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Knekirurgi - korsbånd - medhold

En kvinne søkte erstatning etter operasjon for korsbåndskade. Hun mente at en av flere operasjoner ble feil utført. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Håndleddsbrudd - skjevstilling - medhold

En kvinne søkte erstatning for nedsatt bevegelighet og smerter etter et håndleddsbrudd som grodde skjevt sammen. Hun mente at bruddet skulle vært operert tidligere. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Håndleddsbrudd - nerveskade - avslag

En kvinne søkte erstatning etter behandling for et håndleddsbrudd. Hun fikk en varig nerveskade, som hun mente var kommet til etter operasjon. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Brudd i finger – sen behandling - avslag

En jente var innblandet i en trafikkulykke og fikk brudd i en finger. Hun ble operert etter tolv timer. Resultatet var at to ledd av fingeren måtte amputeres. Foreldrene mente hun ble operert for sent. Vi vurderte saken og jenta fikk ikke medhold.

Hofteprotese - glutealsvikt – avslag

En kvinne fikk satt inn protese i høyre hofte. Etter operasjonen løsnet muskelfestet til setemuskulaturen (glutealsvikt). Hun søkte om erstatning da hun mente at hun ikke fikk tilstrekkelig informasjon før operasjonen om at dette kunne skje. Vi...

Hofteprotese ute av ledd – medhold

En kvinne søkte erstatning for smerteplager og nedsatt funksjon etter proteseoperasjon i høyre hofte. Protesen gikk ut av ledd flere ganger, og hun måtte opereres på nytt.  Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Håndleddsoperasjon – nerveskade - medhold

En kvinne fikk en nerveskade under en operasjon i håndleddet. Hun søkte om erstatning for varige plager i en finger. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skulderskade – forsinket diagnose - medhold

En mann falt på motorsykkel under trening og skadet skulderen. Han krevde erstatning for forsinket diagnostisering og behandling av skaden. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.