Fysikalsk behandling

Opptrening etter skulderskade - avslag

En kvinne søkte erstatning da hun mente at hun fikk frozen shoulder fordi øvelsene hos fysioterapeut etter en skulderoperasjon var altfor harde. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Opptrening etter skulderskade - medhold

En kvinne søkte erstatning for vedvarende smerter og nedsatt funksjon i skulderen etter at skulderen kom ut av ledd. Hun mente at hardhendt manipulering av skulderen hos fysioterapeuten ga henne ny skade, og at det ikke var riktig å gjøre denne bevegelsen uten å sjekke tilstanden i skulderen først. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.