Gastrokirurgi

Brokkoperasjon – medhold

En kvinne søkte erstatning for at hun fikk en skade i tarmen under en operasjon for brokk. Skaden førte til alvorlig blodforgiftning. Hun mente at hun fikk dårligere helsetilstand og nedsatt livskvalitet på grunn av skaden, og at skaden skyldtes feil ved behandlingen. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

Brokkoperasjon – avslag

En mann ble operert for brokk i lysken. Etter operasjonen fikk han blødning og smerter i lysken. Han mente dette skyldtes at operasjonen ikke var gjort på riktig måte, og søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Galleblæreoperasjon – medhold

En kvinne søkte om erstatning for skade på hovedgallegangen i forbindelse med en kikkhullsoperasjon for å fjerne galleblæren. Dette førte til nye operasjoner, et lengre sykeleie og sammenvoksinger i magen. Kvinnen mente at inngrepet var feil utført. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

Galleblæreoperasjon – avslag

En mann søkte erstatning etter en operasjon for galleblærebetennelse. Ved en feil ble gallegangen kuttet. Selv om skaden ble oppdaget og reparert med en gang, mente mannen at skaden kunne føre til at gallegangen blir for trang og at han dermed må gjennomgå nye inngrep. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Fedmeoperasjon - gastric bypass – medhold

En mann gjennomgikk en fedmeoperasjon. Inngrepet var ikke vellykket og han måtte opereres en gang til der hele magesekken ble fjernet. Han søkte om erstatning for varige plager, da han mente at operasjonene ble feil utført. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Fedmeoperasjon - gastric bypass – avslag

En mann gjennomgikk en fedmeoperasjon. Det ble lekkasje i tarmskjøten og mannen måtte opereres på nytt. Mannen mente at det var gjort en feil under operasjonen og søkte om erstatning for plagene han fikk. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Tarmundersøkelse - avslag

En mann var på sykehuset for å få undersøkt tarmen med koloskopi. Uheldige hendelser under og etter undersøkelsen gjorde at han søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.