Lavt stoffskifte - diagnose - medhold

En kvinne søkte erstatning som følge av manglende diagnose av lavt stoffskifte (hypotyreose) over flere år. Hun mente at hun har fått varige men, med blant annet utvikling av depressiv lidelse og personlighetsforstyrrelse med angst. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Lavt stoffskifte – diagnose – avslag

En mann søkte erstatning da han mente at han fikk varige plager med vedvarende symptomer på for lavt stoffskifte (hypotyreose), også etter at han startet behandling. Han mente dette skyldes for sen diagnose. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Diabetes – nyresvikt – medhold

En mann søkte erstatning for at han utviklet kronisk nyresvikt på grunn av manglende oppfølging av diabetes og nyrefunksjon. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Diabetes – nevropati - avslag

En kvinne søkte erstatning på grunn av mangelfull oppfølging av diabetes hos fastlegen. Hun mente at hennes diabetes i en lengre periode var dårlig regulert på grunn av dette, og at hun fikk nevropati, med smerter og nedsatt funksjon i beina. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.