Nevrologi

Hjerneinfarkt - avslag

En kvinne søkte om erstatning for plager hun mente hun hadde fått etter forsinket diagnose og behandling av hjerneinfarkt. Vi mente at behandlingen hun fikk, var etter god medisinsk praksis. Kvinnen fikk ikke medhold.

Hjerneinfarkt - medhold

En kvinne søkte om erstatning for forsinket diagnostisering og behandling av hjerneslag. Hun mente dette førte til at hun fikk varige lammelser og funksjonssvikt. Vi mente at forsinkelsen skyldtes en svikt, og kvinnen fikk medhold.