Trykkskader

Trykkskade under operasjon – medhold

En mann søkte erstatning for en nerveskade han fikk i den ene albuen under operasjon for kreft. Han mente at han fikk trykkskaden på nerven fordi armen ikke var godt nok polstret på operasjonsbordet. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Trykkskade under operasjon – avslag

En mann fikk muskel- og nerveskade i leggen etter en ryggoperasjon. Han mente måten han lå på operasjonsbordet og tiden operasjonen tok, var årsaken til skaden. Han mente at leie på albuene og knærne var feil. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.