Nordmenn fortsetter å søke erstatning etter tannlegebesøk

Over 500 nordmenn har søkt om erstatning etter tannbehandling i første halvår.

Skriv ut Bokmål | English | 27. juni 2024

- Erstatningssøknader etter tannlegebesøk er helt klart området som har økt mest når vi nå går gjennom tallene for 2024, så langt, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Allerede i fjor så NPE en stor økning i antall erstatningssøknader etter tannbehandling.

- Nå ser vi at denne trenden fortsetter inn i 2024. Jeg skal være forsiktig med å spå fremtiden, men i dette tempoet ligger vi an til godt over 1000 søknader på tannhelse alene, sier Cordt-Hansen.

De siste fem årene har antall meldte tannsaker ligget stabilt på rundt 630 søknader i året hvis vi ser bort i fra fjoråret som var et rekordår. Hittil i 2024 har det allerede kommet inn 533 søknader.

Bilde viser antall erstatningssaker mottatt per år fra 2019 til og med første halvår 2024.

Graf over antall mottatte saker per år. For 2024 viser tallene første halvår. For detaljert informasjon, besøk statistikkportalen vår.

 

Cordt-Hansen sier vi ikke kan vite sikkert hvorfor disse sakene fortsetter å øke.

- Sannsynligvis er en viktig årsak at flere både tannleger og pasienter er kjent med ordningen.

Tannlegeforeningen tar tallene på alvor

President Heming Olsen-Bergem i Tannlegeforeningen sier de tar tallene på alvor.

- Vi ønsker selvfølgelig at det skal være så få saker som mulig, men samtidig er det viktig at ordningen brukes når det oppstår feil under tannbehandling, sier Olsen-Bergem.

Han tror at en av grunnene til økningen er at ordningen blir mer og mer kjent.

- Det utføres svært mange tannbehandlinger i privat tannhelsetjeneste i løpet av et år. Privat tannhelsetjeneste har ansvar for ca. 3,7 millioner pasienter, og vi regner med at ca. 3 millioner behandles i løpet av et år, mange flere ganger i løpet av året, sier Olsen-Bergem.

Presidenten i Tannlegeforeningen understreker at 500 mottatte tannsaker så langt i år, derfor er et lite tall med tanke på hvor mange som får behandling. Olsen-Bergem sier det også kan være lavere terskel for å klage siden pasientene betaler hele regningen selv i privat tannhelsetjeneste, uten at de får noen støtte fra det offentlige.  

- Derfor er det fint at vi har en ordning der pasienter kan søke erstatning for det økonomiske tapet de har hatt som følge av feilbehandling, sier Olsen-Bergem.

NPE-direktøren trekker frem samarbeidet med Tannlegeforeningen som et viktig bidrag til at tannleger og pasienter får god informasjon om ordningen. Cordt-Hansen sier det er positivt at flere som har krav på erstatning søker om det.

- Det viser at ordningen er viktig og fungerer, avslutter Cordt-Hansen.

Nøkkeltall for 1. halvår 2024

Antall innkomne søknader: 3819

Antall medhold og avslag: 2903 Medhold: 26 prosent

Utbetalt i erstatning: 662 MNOK

Her er en oversikt over antall nye søknader på de fem største medisinske områdene så langt i 2024. I parentes står prosentvis endring fra tilsvarende periode i fjor.

  • Ortopedi: 856 søknader (4 prosent økning)
  • Tannsaker: 533 søknader (22 prosent økning)
  • Svulster og kreft: 319 søknader (23 prosent nedgang)
  • Vaksinesaker: 292 søknader (44 prosent nedgang)
  • Psykisk helse: 279 søknader (20 prosent nedgang)

Tall per 25.06.2024

Alle våre største tall oppdateres hver dag i den offentlige statistikkportalen vår.

Les mer om portalen her: NPE - Åpner opp om svikt i helsetjenesten: - Gir alle tilgang på tallene våre

Pressehenvendelser