Erstatningssøkjar

Meiner du at du har fått eit økonomisk tap på grunn av ein skade som skuldast svikt ved behandling i helsetenesta? Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning.

Søkje erstatning

Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning etter pasientskade.

Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

Utrekne erstatning

Her finn du skjema, rettleiarar og informasjon som gjeld utrekning av erstatning.

Eksempel på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder.

Utvalde skadeområde

Her finn du eksempel på saker vi har behandla og informasjon om erstatning knytt til ulike tema.

Legemiddelskade

Her finn du informasjon om legemiddelskadar og korleis du går fram for å søkje erstatning.

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finn rettleiing om korleis du gjer det inne i skjemaet. Alle andre skjema må skrivast ut, signerast og sendast i posten. Du kan òg sende inn skjemaa gjennom Mi side.

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av  brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte  servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.