Fødsel - skade på mor - avslag

En kvinne søkte erstatning for mangelfull fødselshjelp fordi hun ikke ble klippet opp under fødselen. Det oppsto en stor rift med skade på lukkemuskelen til endetarmen, som har ført til vedvarende plager og økonomisk tap. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. mai 2020

Kvinnen hadde født før, og ble da klippet opp i mellomkjøttet (episiotomi), som blir gjort for å hindre ukontrollerte rifter under fødselen. Siden hun hadde plager fra dette arret, ønsket hun oppklipp samme sted, om nødvendig, for å få arret korrigert.

På grunn av sakte fremgang under trykkingen ble det lagt vakuumkopp og barnet ble født uten komplikasjoner. Legene vurderte at det ikke var nødvendig å klippe. Under forløsningen tilkom det likevel en stor rift hvor også lukkemuskelen til endetarmen ble skadet. Riften ble sydd på operasjonsstue etter fødselen.

Fødselslegen opplyste at det er vanlig å legge episiotomi ved vakuumfødsel, men at dette ikke ble gjort fordi kvinnen ikke ønsket det.

Kvinnen har etter dette hatt plager med blant annet urin- og luftlekkasje.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer vurderte saken.

Vi mente at oppfølgingen før og under fødselen var i tråd med god medisinsk praksis. Da det ble dårlig fremgang under trykkingen, var det riktig å bruke vakuumkopp. Det var da lett å få barnet ut.

For flergangsfødende er det etter veilederen i fødselshjelp en vurderingssak om det skal legges episiotomi. I dette tilfellet var denne beslutningen gjort etter en samlet vurdering av de involverte fødselslegene. Å avstå fra episiotomi var i tråd med anerkjent praksis. Måten vakuumkoppen ble brukt på fulgte retningslinjene, med blant annet støtte av mellomkjøttet (perineum) for å hindre rifter.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.