Tilskuddsplikt for privat helsetjeneste

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Tilskuddsordningen fungerer som en profesjonsforsikring for privat helsetjeneste. Her har vi samlet informasjon til helsepersonell om denne tilskuddsordningen.

Tilskuddsportalen for privat helsetjeneste

I portalen for privat helsetjeneste skal virksomheter som yter private helsetjenester registrere helsepersonellnummer, stillingsprosent og andre opplysninger, slik at virksomheten dekkes av tilskuddsordningen i NPE.

Sjekk om du har meldeplikt til NPE

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du har melde- og tilskuddsplikt til NPE.

Hvem har meldeplikt?

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Priser og faktura

Her finner du informasjon om hva tilskuddsordningen omfatter, hvilke kostnader som dekkes, og faktura- og betalingsinformasjon.

Avgrensninger om meldeplikten

Her finner du informasjon om hvem som skal melde inn og betale tilskudd til NPE.

Kollektivavtaler

NPE har inngått kollektivavtaler med flere foreninger. Her kan du lese mer om hva en kollektivavtale er, og hvilke foreninger som har en slik kollektivavtale.

Informasjon for profesjonsgrupper

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen for individuelle profesjonsgrupper. Den generelle informasjonen om tilskuddsordningen som du finner i menypunktene over, gjelder også for profesjonsgruppene.

Informasjon om ordningen og regelverk

Her finner du informasjon om regelverket knyttet til tilskuddsordningen for privat helsetjeneste.

Kontakt oss for spørsmål om tilskuddsplikten

Trenger du råd og veiledning knyttet til tilskuddsordningen, eller trenger du hjelp til å finne ut hva dere skal betale i tilskudd? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.