Helsepersonell

NPE behandler erstatningskrav fra både offentlig og privat helsetjeneste. Her har vi samlet informasjon til helsepersonell om rettigheter og plikter i pasientskadesaker. I tillegg finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist.

Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

Statistikk og temaartikler

Her finner du statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Regelverk

Alle pasientskader som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandlet etter pasientskadeloven. For skader som har skjedd tidligere gjelder andre regler, avhengig om det er privat eller offentlig sektor.

Skjema

Her finner du alle skjema fra NPE

Brosjyrer

Last ned brosjyre for erstatningssøker, helsepersonell og legemiddelskader.