Fødsel - skade på mor - medhold

En kvinne søkte erstatning etter at hun fikk en stor skade på lukkemuskelen til endetarmen (sfinkter) under fødselen av sitt tredje barn. Skaden ble ikke oppdaget før flere måneder etterpå. Hun mente at hun fikk et økonomisk tap som følge av skaden. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. mai 2020

Kvinnen kom inn på sykehuset med vannavgang og rier etter et normalt svangerskap. Hun fødte spontant og vaginalt uten komplikasjoner. Jordmor registrerte at det tilkom en rift som hun oppfattet var bare i mellomkjøttet (perineum). Riften ble sydd uten komplikasjoner.

Et halvt år senere ble kvinnen henvist til gynekologisk poliklinikk da hun hadde inkontinens for avføring. Gynekologen som undersøkte henne fant at hun ikke hadde noen funksjon i endetarmens lukkemuskel. Hun ble der henvist til kirurgisk behandling. Før man kunne reparere den omfattende skaden, måtte hun en periode få utlagt tarm på magen.

Etter at skaden på lukkemuskelen var reparert, ble tarmen lagt tilbake. Hun har etter dette hatt normal funksjon og dermed ingen varig skade.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer vurderte saken.

Vi mente at den store skaden i mellomkjøttet og lukkemuskelen skyldtes fødselshjelpen. Det ble ikke dokumentert hvilke tiltak som ble gjort for å hindre at skaden oppsto. Det er godt kjent og i tråd med «Veileder i fødselshjelp» at støtte av barnets hode, samarbeid mellom mor og fødselshjelper, pusteteknikk og perineumstøtte kan hindre slike skader hos mor. I tillegg skulle skaden vært oppdaget allerede på fødestuen. Slike skader skal sys umiddelbart for å få best mulig resultat. I dette tilfellet ble skaden oppdaget først etter flere måneder.

Kvinnen ble etter dette påført en pasientskade som følge av svikt ved behandlingen.

Hun har derfor rett til erstatning.