Gynekologi – tarmskade - medhold

En kvinne måtte få operert bort en polypp i livmoren. Under inngrepet fikk hun hull i tarmen, og måtte opereres for det. Hun fikk et langt sykehusopphold som hun søkte erstatning for. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. januar 2018

Kvinnens gynekolog hadde funnet en polypp i livmoren hennes. Fordi slike polypper kan være tegn på kreftforandringer, ble hun henvist til sykehus for å fjernet polyppen som dagkirurgisk behandling. Det viste seg å være vanskelig å komme til i livmorhulen på grunn av trang livmorhals. Spesialisten fjernet polyppen med en polypptang, men fikk ikke undersøkt livmorhulen med video (hysteroskopi) etterpå.

Etter operasjonen fikk kvinnen smerter i nedre del av magen. Legene mistenkte at hun hadde fått et hull på tarmen under operasjonen. Kvinnen ble lagt inn og operert dagen etter. Hun ble først operert med kikkhullsteknikk. Under operasjonen fant legene to hull på tarmen. Siden en del av den skadde tarmen måtte fjernes, måtte de åpne buken. Inngrepet ble da mer omfattende.

Kvinnen fikk et lengre sykehusopphold, da hun fikk infeksjoner og vann på lungene. Hun søkte om erstatning for de merutgiftene hun fikk i en periode etter tarmskaden.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer vurderte saken.

Vi mente det var medisinsk grunnlag for å gjøre operasjonen, fordi det generelt er en risiko for at slike polypper kan bli ondartet.

Selve inngrepet ble ikke gjennomført i tråd med god medisinsk praksis. På grunn av trange forhold i livmorhalsen, var det vanskelig å komme inn med et skop. Det var nødvendig å gå inn i livmoren i flere omganger. Polyppen ble forsøkt fjernet med tang uten at den som opererte så hva han gjorde. Denne måten å gjøre dette inngrepet på er ikke riktig, og økte risikoen for skade på andre organer. Vi mente at det var sammenheng mellom måten operasjonen ble gjort, og skaden på tarmen.

Kvinnen har rett til erstatning.