Kikkhullsundersøkelse – blødning – avslag

En kvinne måtte opereres med åpen kirurgi på grunn av komplikasjoner under en kikkhullsundersøkelse. Hun søkte om erstatning for at hun måtte opereres med åpen kirurgi, ny operasjon, smerter og ubehag. Vi vuderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 8. januar 2018

En kvinne var under utredning for ufrivillig barnløshet. Hun skulle få en kikkhullsundersøkelse (laparoskopi), som dagkirurgisk inngrep. Under innledningen av prosedyren oppsto det en blødning i bukveggen. For å få kontroll med blødningen måtte legene lage en åpning i bukveggen, en laparotomi. De gjorde den planlagte undersøkelsen, og de konstaterte at egglederne var tette. Kvinnen ble utskrevet etter tre dager.

Tre dager senere ble hun innlagt igjen med akutte magesmerter, kvalme og oppkast. Man mistenkte tarmslyng. CT-undersøkelse viste brokk. Kvinnen ble operert på nytt. Såret ble lukket, og det var ikke flere komplikasjoner.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i gynekologi vurderte saken.

Vi mente at det var sammenheng mellom kikkhullsundersøkelsen og blødningen som førte til at legene måtte gå over til åpen kirurgi. Det var også sammenheng mellom operasjonen og brokket som oppsto i operasjonsarret. Kikkhullsundersøkelsen ble utført i samsvar med god medisinsk praksis. Blødning og utvikling av brokk er kjente komplikasjoner. Legene fulgte opp komplikasjonene på riktig måte. Sykdomsperioden ble noen uker lengre på grunn av komplikasjonene, men det oppsto ikke noen varig skade. 

Kvinnen har ikke rett til erstatning.