Fødsel - skade på barnet - avslag

Et barn fikk påvist en lett hjerneskade. Foreldrene mente at hjerneskaden kunne vært unngått hvis moren hadde blitt forløst tidligere, og søkte om erstatning. Vi vurderte saken og barnet fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. april 2020

Mor ble innlagt med rier en uke før termin. Fosteret ble overvåket med CTG som hele tiden viste at det hadde det bra. Etter hvert ble framgangen i fødselen langsom, og moren ble forløst med sugekopp etter at hun hadde trykket i over en time. Blodprøver fra navlesnoren viste ingen tegn til surstoffmangel under fødselen, og barnet var sprekt. Apgar score var 9-9-9 etter henholdsvis 1, 5 og 10 minutter. Barnet har senere fått diagnostisert lett cerebral parese.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer vurderte saken.

Vi mente at fødselshjelpen var i tråd med god medisinsk praksis. Det var ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser eller keisersnitt. Vakuumforløsningen var ukomplisert, og det var ikke tegn til oksygenmangel hos barnet.

Barnet har ikke rett til erstatning.