Fødsel - skade på barnet - medhold

Et barn utviklet cerebral parese som følge av forsinket forløsning. Foreldrene søkte om erstatning på vegne av barnet. Vi vurderte saken og barnet fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. april 2020

Mor ble innlagt på sykehuset på termindato fordi fødselen var i gang. Registrering av barnets hjerteslag (CTG) viste at alt var normalt. Etter åtte timer ble det gitt ristimulerende middel fordi fødselen stoppet opp.

Fosterlyden ble overvåket med jevnlig lytting. Utdrivningsfasen ble lang. Barnet ble født med navlesnoren to ganger rundt halsen, og var slapt. Prøver av blodet i navlesnoren tydet på for lite oksygen under fødselen. Barnet fikk senere påvist cerebral parese.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer vurderte saken.

Vi mente at fødselshjelpen ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Fødsler som må stimuleres med ristimulerende middel, skal overvåkes med kontinuerlig CTG-registrering av fosterets hjerteslag. Det er da ikke nok med bare lytting, som heller ikke ble gjort ofte nok i dette tilfellet. Trykkefasen varte i over to timer uten kontinuerlig CTG-registrering.

Dersom fosterlyden hadde blitt overvåket kontinuerlig med CTG i trykkefasen, ville man sannsynligvis ha oppdaget tegn på truende surstoffmangel før fødselen. Fødselen kunne da ha blitt avsluttet tidligere med tang, vakuum eller keisersnitt. Ved tidligere forløsning ville barnet mest sannsynlig unngått hjerneskade.

Barnet har rett til erstatning.