Tynntarmskreft – manglende oppfølging – medhold

En kvinne søkte erstatning da hun mente at hun fikk for dårlig oppfølging etter at hun fikk fjernet en svulst i tynntarmen. Fire år senere viste undersøkelser at hun hadde fått flere større kreftsvulster. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. oktober 2018

Kvinnen var innlagt på sykehuset for å få fjernet en svulst fra tynntarmen. Svulsten var stor og den kunne være ondartet. Derfor var det en risiko for spredning. Prøvene etter operasjonen tydet på at hele svulsten var fjernet, og det ble ikke avtalt videre kontroller.

Fire år etter operasjonen merket kvinnen ubehag i mageregionen. Nye prøver viste at kreften hadde kommet tilbake. Kvinnen måtte opereres på nytt. Kirurgene fjernet da flere svulster i nedre del av magen.

I tiden etter operasjonen spredte kreften seg videre til leveren, og kvinnen ble blant annet behandlet med cellegift.

Sykehuset ga utrykk for at de undervurderte svulsten. Blant annet burde svulstens størrelse ført til at kvinnen ble fulgt opp med CT-undersøkelser. Hadde det blitt gjort, ville de sannsynligvis oppdaget spredningen på et langt tidligere tidspunkt.

Vurderingen vår 
Vi innhentet ikke sakkyndig vurdering i saken, men la uttalelsen fra sykehuset til grunn.

I uttalelsen var medisinsk ansvarlig på sykehuset tydelig på at deres medisinske vurderinger ikke var riktig. Vi mente at oppfølgingen kvinnen fikk etter operasjonen, ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Selv om svulsten ble helt fjernet ved operasjonen, var den av en slik art at kvinnen skulle vært fulgt opp med kontroller.

Den manglende oppfølgingen førte til at kreften fikk spre seg, og at den ble oppdaget langt senere enn nødvendig.

Kvinnen har rett til erstatning.