Føflekkreft - diagnose - avslag

En mann krevde erstatning for følgene av forsinket diagnose og behandling av føflekkreft. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. mai 2019

Mannen fikk fjernet noen føflekker på kroppen. Disse ble sendt til histologisk undersøkelse. I en av de fjernede føflekkene ble det funnet kreft (malignt melanom). Han måtte derfor opereres en gang til med fjerning av mer hud rundt arret. Det ble ikke funnet spredning til andre organer.

Et halvt års tid senere var det tilkommet to kuler i øre- og halsregionen. MR-undersøkelse viste at det sannsynligvis dreide seg om spredning av kreft til lymfeknuter i området. En nålebiopsi bekreftet dette, og mannen ble operert.

En CT- undersøkelse et knapt år senere avdekket at det var tilkommet knuter i lungene, men informasjon om dette funnet kom ikke frem til fastlegen, og mannen fikk først vite det da han var til ny CT-undersøkelse et år senere. Det ble da konstatert at knutene hadde vokst, og at det var spredning av føflekkreften til lungene.

Han fikk etter det lindrende behandling med cellegift.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i bryst- og endokrinkirurgi og en sakkyndig spesialist i kreftsykdommer vurderte saken.

Vi mente at behandlingen både hos fastlegen, røntgeninstituttet og hos hudavdelingen ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Dette førte til at behandling av føflekkreften og diagnostisering av spredningen ble forsinket ved flere anledninger.

For å vurdere om en pasient har rett til erstatning i slike tilfeller sammenligner vi situasjonen med og uten forsinkelsen. Man har ikke rett til erstatning for den sykdomsutviklingen som likevel ville skjedd med riktig diagnose og behandling.

Vi la til grunn at mannen ikke var påført noen skade ved de forsinkelsene i behandlingen som oppsto som følge av forsinket diagnose. Grunnen til dette var at kreften mest sannsynlig hadde spredt seg til lymfeknuter før føflekkene ble fjernet. Behandlingen og prognosen for overlevelse ville vært lik også uten forsinkelse.

Mannen har ikke rett til erstatning.