Føflekkreft - diagnose - medhold

En kvinne fikk fjernet en føflekk ved skulderen. Føflekken ble diagnostisert som godartet. Etter ny fremvekst og fjerning ett år senere, viste det seg at det var kreft i føflekken allerede da den ble fjernet første gang. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. mai 2019

Kvinnen fikk fjernet en liten, svart føflekk øverst på overarmen hos fastlegen. Preparatet ble sendt til histologisk undersøkelse og diagnostisert som godartet føflekk. Ett år senere kom hun tilbake med lokalt tilbakefall, med flere pigmenterte utvekster rundt arret etter føflekken. Hun ble henvist til sykehus. Her mistenkte man at hun hadde føflekkreft (malignt melanom). Utvekstene ble fjernet og histologisk undersøkelse bekreftet diagnosen.

Kvinnen måtte opereres på nytt og man måtte fjerne en stor del av hudområdet rundt føflekken for å sikre at alt kreftvev ble tatt ut. I tilknytning til den nye operasjonen måtte hun få gjort en spesialundersøkelse (sentinel node-prosedyre) for å se om det var spredning til lymfeknutene i armhulen. Det ble avkreftet.

Føflekkpreparatet som ble fjernet ett år før, ble undersøkt på nytt. Man fant ut at kreften også var til stede da. Riktig diagnose ble derfor stilt ett år forsinket.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i kreftsykdommer vurderte saken.

Vi vurderte at diagnostiseringen av det første preparatet ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Dette medførte en forsinket riktig diagnose på rundt ett år.

Forsinkelsen medførte at føflekkreften kom tilbake lokalt. På grunn av dette måtte kvinnen gjennomgå nye operasjoner for å sikre at alle kreftceller var fjernet. For å vurdere om kreften hadde spredd seg til lymfeknuter, måtte hun også gjennom en sentinel node-prosedyre.

I tillegg ble kvinnen påført en psykisk belastning ved at prognosen for overlevelse ble forverret gjennom forsinkelsen.

Kvinnen har rett til erstatning.