Livmorhalskreft - diagnose - medhold

En kvinne søkte erstatning for forsinket diagnose av livmorhalskreft. Dette førte til at hun måtte fjerne livmoren og at hun da ikke kunne få barn. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. desember 2018

Kvinnen fikk tatt rutinemessige celleprøver av livmorhalsen hos gynekologen. Disse viste tegn til celleforandringer og det ble anbefalt videre utredning med vevsprøver.

Vevsprøvene som ble tatt viste også celleforandringer. Deler av livmorhalsen ble derfor fjernet (konisering). En undersøkelse av det vevet som ble fjernet, viste grove celleforandringer. Kvinnen ble anbefalt oppfølging hos gynekologen, med celleprøver hvert halvår.

Nye celleprøver ett år etter viste fortsatt forandringer. Etter videre utredning kom man fire måneder senere til at kvinnen hadde utviklet livmorhalskreft. Man gikk da tilbake og gransket vevsprøvene tatt nesten to år tidligere. Man fant da også kreftceller i dette prøvematerialet, uten at dette var oppdaget.

Kvinnen måtte da gjennomgå en kikkhullsoperasjon, der livmoren, livmorhalsen og lymfeknuter i bekkenet måtte fjernes. Hun mistet med det muligheten til å få egne barn.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i onkologi (kreftsykdommer) vurderte saken.

Vi mente at riktig diagnose burde og kunne vært stilt ved gransking av prøvene nesten to år tidligere enn tilfellet var.  På det tidspunktet kunne man vurdert å gjøre et mindre inngrep på livmorhalsen. Man kunne da ha bevart livmoren, slik at kvinnen fortsatt kunne fått egne barn. Dette var ikke lenger mulig, slik kreftutbredelsen var på behandlingstidspunktet.

Kvinnen har rett til erstatning.