Prostatakreft - behandling - avslag

En mann søkte om erstatning fordi han fikk urinlekkasje og nedsatt ereksjon etter operasjon for prostatakreft. Dette gikk ut over livskvaliteten hans. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. desember 2017

Fastlegen henviste mannen til undersøkelse på det lokale sykehuset på grunn av vannlatingsproblemer og forhøyet PSA. Det ble tatt en vevsprøve fra mannens prostata, og denne viste at han hadde prostatakreft uten spredning til omkringliggende vev eller skjelettet.

På grunn av at PSA hadde høy verdi, kunne man ikke vente og observere kreftutviklingen. Mannen ble derfor operert og prostata fjernet. Han trengte ikke tilleggsbehandling. Etter operasjonen hadde han fått urinlekkasje, og manglende ereksjon. Begge deler ble behandlet med medikamenter, og lekkasjen bedret seg etter hvert. Seksualfunksjonen kom ikke tilbake.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i urologi vurderte saken.

Vi mente at det var sammenheng mellom operasjonen og urinlekkasjen. Mannen hadde nedsatt ereksjon fra tidligere på grunn av dårlig sirkulasjon i blodårer i bekkenet. Seksualfunksjonen ble likevel ytterligere svekket på grunn av operasjonen.

Det var godt grunnlag for å gjøre inngrepet, og operasjonen ble gjort i tråd med god medisinsk praksis. Både urinlekkasje og manglende ereksjon er kjente komplikasjoner, som oppstår i forbindelse med at prostata blir fjernet.

På forhånd hadde mannen fått informasjon om at slike komplikasjoner kan oppstå.

Mannen har ikke rett til erstatning.