Prostatakreft - manglende henvisning - medhold

En mann fikk påvist forhøyet PSA, men ble ikke henvist til videre undersøkelser. Noen år senere fikk han påvist uhelbredelig prostatakreft. Han søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. desember 2017

Mannen gikk til fastlegen for å få gjort en PSA-test fordi det var prostatakreft i nærmeste familie. Selv om PSA-verdien var forhøyet, gjorde ikke legen flere undersøkelser, eller henviste videre til urolog. Noen år senere fikk mannen igjen påvist forhøyet PSA, og vevsprøver viste at han hadde prostatakreft. Han ble operert og stråle-og hormonbehandlet. Det ble påvist spredning til skjelettet.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i allmennmedisin og en sakkyndig spesialist i urologi vurderte saken.

Vi mente at behandlingen hos fastlegen ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Ut fra familiehistorie og funn av forhøyede PSA-verdier, burde mannen vært henvist til videre utredning første gang PSA ble påvist forhøyet.

Følgene av forsinkelsen var at han gikk glipp av muligheten til å bli frisk, og prognosen for overlevelse ble vesentlig dårligere. Hadde han blitt operert tidligere, ville han mest sannsynlig sluppet tilleggsbehandling og de plagene som den mer omfattende behandlingen førte til.

Mannen har rett til erstatning.