Kreft – skade på urinleder – avslag

En kvinne ble operert i underlivet, da legene fryktet kreft. Under inngrepet ble den ene urinlederen skadet, og hun måtte gjennom en ny operasjon. Kvinnen søkte om erstatning for at sykeperioden ble lengre. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. november 2017

Kvinnen hadde vaginale blødninger, svulst og vevsforandringer i underlivet. Legene hadde mistanke om at svulsten var ondartet, og hun ble operert. Under operasjonen oppsto det en blødning som måtte stoppes. Fire dager etter inngrepet ble kvinnen utskrevet fra sykehuset.

På grunn av store smerter ble hun innlagt igjen tolv dager senere. Undersøkelsene viste at den ene urinlederen sannsynligvis var blitt skadet da blødningen ble stoppet. Hun ble først behandlet med kateter, men etter noen dager ble hun overført til et sykehus med spesialkompetanse, for videre behandling. Der fant de ut at urinlederen var tett, og kvinnen måtte opereres for dette.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i gynekologi vurdete saken.

Vi konkluderte med at det var godt grunnlag for operasjonen, spesielt siden legene hadde mistanke om at svulsten var ondartet. Operasjonen og oppfølgingen av kvinnen ble gjennomført etter god medisinsk praksis. Skaden ble diagnostisert raskt da kvinnen kom tilbake til sykehuset, og hun ble sendt til et sykehus med spesialister på slike komplikasjoner.

At det oppstår skade på en urinleder ved slike operasjoner er kjent, selv om operasjonen er riktig utført. Skaden ga heller ikke noen varige følger.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.