Tykktarmskreft - forsinket diagnose - medhold

En mann søkte erstatning for forsinket diagnose og behandling av tykktarmskreft. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. desember 2018

Mannen var flere ganger til legen med smerter i nedre deler av magen. Tilstanden ble vurdert som omgangssyke. Magesmertene vedvarte i flere måneder, med kvalme, diaré og oppkast, uten at legen fant grunnlag for å ta blodprøver eller avføringsprøver.

På mistanke om tykktarmsbetennelse sendte mannens nye fastlege ham til sykehus for å få gjort koloskopiundersøkelse av tarmen. Undersøkelsen viste at mannen hadde tykktarmskreft. Han ble operert og deler av tarmen ble fjernet, sammen med flere omkringliggende lymfeknuter som det var spredning til. Mannen ble behandlet med cellegift.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i allmennmedisin og en sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at oppfølgingen av mannen hos fastlegen ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Da han kom til legen flere ganger med vedvarende magesmerter, diaré og vekttap skulle han vært henvist til undersøkelse på sykehus. Først da han fikk ny fastlege et halvt års tid etter, ble han henvist til undersøkelse av tarmen. Vi mente det dreide seg om fem måneders forsinket diagnose av tykktarmskreft.

Forsinkelsen medførte et mer omfattende inngrep, der en del av tarmen og lymfeknuter måtte fjernes. Mannen måtte også ha cellegiftbehandling, som han mest sannsynlig hadde sluppet ved riktig diagnose fem måneder før.

Mannen har rett til erstatning.