Vaksine mot svineinfluensa - bivirkning - medhold

En gutt ble vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa. Han utviklet søvnsykdommen narkolepsi etter vaksinasjonen, og krevde erstatning. Vi vurderte saken og han fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. november 2017

Fire måneder etter vaksinasjonen tok foreldrene gutten med til legen fordi han hadde fått økt behov for søvn og hatt søvnforstyrrelser de siste månedene. Han hadde blant annet begynt å sovne på dagtid, både i skoletimene og hjemme.

Legen henviste gutten til sykehus for videre utredning. På grunnlag av utredninger med undersøkelser av vevstype, funn av lavt nivå av stoffet hypokretin i hjernen og sykdomsutviklingen, fikk han diagnosen narkolepsi. Det ble også gjort søvntester som bekreftet diagnosen. Han begynte behandling med medisinen Ritalin.

Vurderingen vår
En spesialist i barnesykdommer vurderte saken.

Vi mente at det var overveiende sannsynlig at guttens narkolepsi ble utløst av vaksinen Pandemrix.

Gutten oppfylte de diagnostiske kriteriene for søvnsykdommen, og symptomene startet i løpet av et par måneder etter at han fikk vaksinen. Det var ingen annen, mer sannsynlig årsak til at han fikk narkolepsi.

Han har rett til erstatning.