Antibiotikabehandling - avslag

En kvinne søkte erstatning da hun mente at hun fikk for dårlig oppfølging og behandling av urinveisinfeksjoner. Hun mente at hun ikke ville fått skade på blæra hvis hun hadde fått sterkere antibiotikakurer. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

Kvinnen hadde vært plaget med urinveisinfeksjoner, og ble behandlet med antibiotika (Ciproxin). Da hun kom til konsultasjon hos fastlegen en uke senere, hadde hun ingen symptomer eller problemer med vannlating. Urinprøve viste ingen tegn til infeksjon.

To måneder senere kom kvinnen tilbake til legen. Da viste urinprøven oppvekst av streptokokker. Hun fikk behandling for dette med Selexid, som også er et antibiotikum.

Senere ble kvinnen innlagt på det lokale sykehuset med smerter i den ene siden. Hun fikk da en ny kur med Selexid. Nærmere undersøkelse av blæra, viste en stor mengde resturin, og kvinnen fikk derfor lagt inn et permanent kateter. Det viste seg også at kvinnen hadde blæreparese, og kunne ikke late vannet på vanlig måte. Hun fikk derfor anlagt en urostomi.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i allmennmedisin vurderte saken.

Vi mente at utredningen og oppfølgingen kvinnen hadde fått for sine urinveisplager over flere år, var i samsvar med god medisinsk praksis. Den behandlingen hun fikk med Selexid var tilstrekkelig, og hun ble også symptomfri av behandlingen. Det var ingen holdepunkter for at antibiotikumet var for svakt.

Vi vurderte at det ikke var sammenheng mellom behandlingen kvinnen fikk for urinveisinfeksjonene, og den oppståtte blæreparesen.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.