Antibiotikabehandling - medhold

En kvinne utviklet skade på balansenerven som følge av langvarig medisinering med antibiotikumet Gentamycin. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

Kvinnen ble innlagt på sykehus etter at hun hadde besvimt. Det ble påvist en alvorlig infeksjon med gule stafylokokker. Hun fikk behandling med flere typer medikamenter, blant annet Gentamycin som er et antibiotikum.

Hun ble utskrevet etter en uke, og var da i god bedring. Ti dager senere ble hun innlagt på nytt med redusert allmenntilstand. Det ble påvist en betennelse i ryggen som førte til ny antibiotikabehandling. Etter en uke var hun bedre, og ble utskrevet fra sykehuset.

Ved kontroll to og en halv uke senere, var hun plaget med svimmelhet og nedsatt balanse. En spesialist i øre-nese-halssykdommer konkluderte senere med at hun har fått en skade på balanseorganet, som mest sannsynlig skyldes medisinering.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin vurderte saken.

Vi mente at skaden på balanseorganet skyldes mest sannsynlig behandlingen med antibiotika. Det var godt grunnlag for å behandle kvinnen, siden hun hadde en alvorlig infeksjon med gule stafylokokker.

Ved denne typen infeksjon er det i retningslinjene anbefalt syv dagers behandling, men i svært alvorlige tilfeller kan det gis inntil 14 dager med antibiotika i høye doser. I hennes tilfelle ble behandlingen gitt i tre uker. Dette er ikke i samsvar med god medisinsk praksis. Det var en svikt i behandlingen som medførte skade på balanseorganet.

Kvinnen har rett til erstatning.