Antipsykotisk behandling - bivirkning - avslag

En mann utviklet skjelving og stivhet i kroppen etter behandling med legemidlene Zyprexa og Trilafon. Han søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. august 2018

Mannen hadde diagnosen paranoid schizofreni, og hadde vært innlagt på psykiatrisk avdeling mange ganger. Flere av innleggelsene skjedde på grunn av forverring av schizofrenilidelsen etter at han på eget initiativ hadde sluttet å bruke medisiner. Han fikk behandling med blant annet de antipsykotiske legemidlene Zyprexa og Trilafon. Etter en tids bruk begynte han å bli plaget av stivhet og skjelving i kroppen.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i klinisk farmakologi vurderte saken.

Det var godt grunnlag for å behandle pasienten med Zyprexa og Trilafon, da han hadde diagnosen paranoid schizofreni. Behandlingen med medikamenter førte til at han fikk en kjent bivirkning i form av parkinsonliknende symptomer. Medikamentene virket positivt på den psykiske sykdommen.

Bivirkningene går vanligvis tilbake av seg selv dersom dosen reduseres, eller behandlingen avsluttes. Det skjedde også i dette tilfellet, og mannen fikk ikke varig skade.

Han har ikke rett til erstatning.