P-pillebruk - bivirkning - medhold

En kvinne brukte p-pillen Microgynon. Hun utviklet hjerneslag fire år etter at hun begynte med p-pillen. Hun søkte om erstatning. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. august 2018

Like etter hjerneslaget hadde kvinnen talevansker, og fikk lammelse i høyre kroppshalvdel. Hun fikk behandling med blodfortynnende medisiner, og gjennomgikk rehabilitering. Hun slet med språk- og konsentrasjonsvansker. I tillegg utviklet hun en alvorlig depresjon.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i indremedisin og blodsykdommer vurderte saken.

Blodpropp som medfører hjerneslag er en kjent bivirkning ved bruk av østrogenholdige p-piller. Microgynon er en såkalt andregenerasjons p-pille, som gir lavere risiko for blodpropp enn andre østrogenholdige p-piller. Risikoen for å få denne typen blodpropp er dessuten svært liten hos ikke-røykende kvinner i den aktuelle aldersgruppen.

Kvinnen var frisk da hun startet med Microgynon på grunn av behov for prevensjon. Det var ingen forhold som talte imot at hun kunne begynne med p-pille. Hun fikk en sjelden og alvorlig bivirkning i form av hjerneslag som følge av p-pillebruken. Hjerneslaget førte til vedvarende problemer, særlig med kognitive funksjoner, i tillegg til en alvorlig depresjon. Vi mente det var sannsynlig at hun hadde fått varig men.

Kvinnen har rett til erstatning.