Grå stær - operasjon - avslag

En kvinne var plaget med økende grå stær i begge øynene. I venstre øye oppsto en rift i linsekapselen under operasjonen. Man måtte bruke en annen metode og resultatet ble dårlig. Kvinnen søkte om erstatning for komplikasjonen som førte til dårligere syn. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. januar 2018

Kvinnen ble vellykket operert på høyre øye. Da tilstanden ble verre på venstre side, ble hun operert med den samme metoden på dette øyet også. Under operasjonen oppsto det en rift i linsekapselen da man skulle fjerne linsen med grå stær. På grunn av komplikasjonen kunne man ikke fjerne grå stær fullstendig og sette inn en ny linse. Kvinnen gjennomgikk to nye operasjoner hvor man prøvde å fjerne resten av linsen som hadde falt bakover, men den ble ikke funnet.

To måneder senere ble kvinnen operert på nytt der man satte inn en kunstig linse i forkammeret. På grunn av væske i netthinnens skarpsynsområde og en annen plassering av linsen, ble synet verre i forhold til før operasjonen for grå stær. Kvinnen opplyste at hun så dårligere enn før første operasjon, og at hun hadde synsforstyrrelser som også virket inn på det andre øyet.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i øyesykdommer vurderte saken.

Vi mente at det var sammenheng mellom operasjonen for grå stær og riften i linsekapselen. Skaden førte til flere operasjoner og redusert syn. Det var godt grunnlag for å gjøre inngrepet, som ble utført etter god medsinsk prasksis. Rift i kapselen er en kjent og vanlig følge av operasjon for grå stær.

Vi mente at kvinnen fikk en oppfølging som var vanlig ved slike komplikasjoner. På grunn av at man da må plassere den kunstige linsen noe annerledes enn normalt, blir de optiske forholdene mindre gunstige. Den økte væskeansamlingen i netthinnens skarpsynsområde gjorde skarpsynet dårligere.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.