Laseroperasjon av langsynthet – avslag

En kvinne fikk utført øyelaseroperasjon (LASIK) for å slippe briller. Hun søkte om erstatning for tørre øyne, dårligere syn og smerter. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

En kvinne som var langsynt, ønsket operasjon for å slippe å være avhengig av briller. Hun fikk utført laseroperasjon av begge øynene med bruk av metoden LASIK. Operasjonen var uten komplikasjoner, men etter inngrepet opplevde hun at synet ble dårligere og at øynene føltes tørre. I tillegg hadde hun til tider store smerter.

Behandlingsstedet ga henne tilbud om oppfølging, men dette ønsket hun ikke, da hun var redd for å få enda flere plager. Hun ble senere utredet ved et annet behandlingssted.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i øyesykdommer vurderte saken.

Vi mente at laseroperasjonen ble utført i tråd med god medisinsk praksis. Inngrepet førte til at kvinnen fikk dårligere syn, tørre øyne og smerter. Det er dokumentert at kvinnen i forkant av operasjonen fikk informasjon om mulige komplikasjoner.

Forbigående tørre øyne er en svært vanlig følge av LASIK. Varige plager med dette er en sjelden, men likevel en kjent komplikasjon. Selv om hun fikk en svært plagsom komplikasjon på grunn av inngrepet, er den innenfor den risikoen hun måtte akseptere ved inngrepet.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.