Laseroperasjon av langsynthet – medhold

En mann fikk korrigert synet på begge øyne ved hjelp av laseroperasjon (LASIK). Han måtte opereres flere ganger på det ene øyet og resultatet ble at han fikk synsforstyrrelser, med dobbeltsyn og smerter. Han søkte erstatning for det dårlige resultatet. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

Mannen hadde vært operert for langsynthet noen år tidligere. Han var ikke fornøyd med resultatet, da han hadde brytningsfeil på begge øyne. Han oppsøkte derfor en privat øyelegeklinikk med ønske om ny laserbehandling for å rette på dette.

Etter operasjonen var han fornøyd med resultatet på høyre øye, men på venstre øye var det øket hornhinneskjevhet og innvekst av overflateceller i hornhinnen. Det ble derfor gjort to nye laseroperasjoner for å prøve å fjerne disse ujevnhetene, men tilstanden ble bare verre.

Mannen fikk etter dette øket tørrhet i øyet, dobbeltsyn, hornhinneskjevhet, smerter ved øyet og tidvis hodepine. Han ble tilbudt ytterligere behandling, men takket nei.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i øyesykdommer vurderte saken.

Vi mente at det ikke var grunnlag for å gjøre LASIK behandlingene, da mannens syn var innenfor det normale, og kunne reguleres med lesebriller, slik det er vanlig i hans alder. Det er kjent at laseroperasjoner ved langsynthet kan gi innvekst av overflateceller i hornhinnen og øket hornhinneskjevhet, som igjen gir uklart syn.

Vi mente videre at det var uklart hvilken informasjon mannen hadde fått på forhånd, fordi notatene i journalene var mangelfulle. På grunn av dette var det også vanskelig for oss å bedømme om operasjonene var gjort etter god medisinsk praksis.

Vi la til grunn at mannen ikke ville latt seg operere dersom han var godt informert. Manglende dokumentasjon for hvordan inngrepene ble utført, gikk også i mannens favør. Dersom mannen ikke hadde gjennomgått disse operasjonene, ville han ikke hatt plager med tørre øyne og synsforstyrrelser.

Mannen har rett til erstatning.